kontakt, contact, ACCA, CIMA, CFA, CIMA exam, CFA exam, ACCA exam                 

Skontaktuj się z nami

mail@MrCertified.eu

ul. Żurawia 43/211
00-680 Warszawa
Polska

Dokumenty i zapytania księgowe prosimy wysyłać na adres:
finanse@mrcertified.eu

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443729.
NIP 7010350194.
REGON 146233449.
Zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, 12. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 6700 PLN, wpłacony w całości.